fbpx
  • solfilm göteborg
  • solfilm göteborg

Göteborg | Polhemsgymnasiet

Efter ett provmontage på några glas konstaterade Polhemsgymnasiet i Göteborg att solskyddsfilmen Silver 80XC var den bästa lösningen. Vi har monterat 350 st glas för att dämpa värmeinstrålningen och skapa ett bättre inomhusklimat på skolan.