Att renovera en hiss interiört kan vara både kostsamt och tidskrävande.
Med vår produkt CoverStyl kan du på ett ekonomiskt och snabbt sätt få ett helt nytt utseende på hissen utan några större ingrepp.

Oftast vid en renovering av interiören av en hisskorg så byts befintliga väggar och tak ut vilket medför att hissen måste typgodkännas om och kan medföra att förutsättningarna för vikt och antal personer som kan åka i hissen ändras.
Så fort man byter ut hissens korginredning finns det krav på att andra åtgärder måste utföras för att uppfylla gällande krav enligt Boverket föreskrifter.

Exempel på sådana åtgärder är installation av korgdörr, förbättrat alarmsystem, nödbelysning mm och det kan kosta  mellan 200.000 – 500.00 kronor/hiss.

Med en renovering/uppfräschning med CoverStyl så gäller inte dessa krav.

Vid en hissrenovering med produkten CoverStyl använder man en monteringsteknik som kallas ”foliering”. Detta innebär att man monterar CoverStyl filmen direkt på befintligt underlag.
Fördelarna med denna typ av renovering är många.

Det är ekonomiskt och betydligt billigare än andra alternativ där det ofta krävs byte av väggar och tak.
Montaget går snabbt och tar ca 3-5 timmar/ hiss. Hissen behöver alltså inte stängas av i flera dagar under renoveringen.

CoverStyl finns i flera 100 olika variationer, det är bara fantasin som sätter gränser.

Red wall, open elevator door
Kontakta oss gärna för mer information
Malmö 040-21 60 40
Helsingborg 042-16 50 10
Kristianstad 044-20 91 00
Göteborg 031-711 39 00
Jönköping 036-18 45 00
Stockholm 08-20 66 00

info@solfilm.se

Leave a Reply

  • (will not be published)