Posted by & filed under Fastighetsfilm.

Vala_KopcentrumIdag har vi påbörjat montering av solskyddsfilm, Chrome 285XC, på den stora glaskupolen på Väla Köpcentrum i Helsingborg. Med denna solskyddsfilm hjälper vi kunden att reducera värmeinstrålningen samt dämpa solens starka strålar.
Vi kommer att montera ca. 750 kvm Chrome 285XC för att täcka hela takkupolen.

Comments are closed.