fbpx

Harplinge Äldreboende

Nu är vi klara med ett riktigt stort projekt på Harplinge äldreboende där vi har monterat solskyddsfilm på 933 glas för att reducera värmeinstrålningen och skapa ett skönare inomhusklimat. Vi monterade Silver 285XC i korridor, Silver 270XC i alla gemensamma utrymmen och Silver 250XC i alla boenderum.