Posted by & filed under Säkerhetsfilm.

Vi märker att allt fler företag och myndigheter väljer att få säkerhetsfilm monterat på sina glas istället för att sätta galler eller att sätta igen glasen helt.

Säkerhetsfilmen är en helt transparent film och man ser inte att glaset är förstärkt. Det finns olika säkerhetsfilmer beroende vilket skydd man vill uppnå.

 

Clear 4C, enligt EU:s klassificering Klass 2B2 (EN12600).
Denna film används mest som ett person/splitterskydd och nu i höst har vi monterat denna film på bland annat förskolor och inom livsmedelsindustrin.

Clear 7C, enligt EU:s klassificering Klass 1B1 (EN12600).
Denna film används mest som ett inbrottsskydd och extra säkert personskydd och i höst har vi monterat på bland annat psykiatriska instanser för förstärkt personskydd för personal och de intagna.

Clear 12C, enligt EU:s klassificering Klass 1B1 (EN 12600) samt P2A (EN 356) .
Denna film används som ett inbrottsskydd och monteras när man vill ha ett extra starkt skydd. Denna film har efterfrågats mycket i höst och montage har utförts hos bland annat myndigheter och på lager med stöldbegärliga produkter.

Leave a Reply

  • (will not be published)